Ekspertyzy budowlane

Wykonujemy ekspertyzy budowlane z zakresu statyki konstrukcji i z zakresu budownictwa ogólnego.

Wykonujemy także:

- przeglądy okresowe budynków (branża budowlana)

- projekty konstrukcji wsporczych,

Proponowane rozwiązania zawsze dostosowujemy do konkretnego przypadku i warunków lokalnych.

Przy pracy posługujemy się warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami PN-B i PN-EN, oraz szeroko rozumianą sztuką budowlaną.

Dla wykonanych opracowań możemy uzyskać pozwolenie na budowę / przebudowę obiektów oraz prowadzić sprawy formalne. Wykonujemy kosztorysy inwestorskie zaprojektowanych rozwiązań.

Wszystkie problemy realizacyjne rozwiązujemy na bieżąco on-line lub na zasadzie nadzorów autorskich.

Wspieramy Inwestora na każdym etapie procesu budowlanego, proponując rozwiązania ekonomiczne i zoptymalizowane.