Przeglądy okresowe budynków

Oferujemy wykonanie przeglądów budynków branży konstrukcyjno-budowlanej. Przeglądy roczne oraz pięcioletnie.

Przeglądy zakończone protokółem przeglądu. Protokół zawiera część opisową i fotograficzną oraz wyszczególnienie ewentualnych prac do wykonania z harmonogramem czasowym. Przy wykonywaniu kolejnych przeglądów budynku koszt przeglądu jest redukowany.