Realizacje

 • Wzmocnienie konstrukcji kratownicowej dachu drewnianego.

  Lokalizacja: Warszawa
  Powierzchnia: 340 m2
  Rok realizacji: 2017
  Wzmocnienie konstrukcji kratownicowej dachu drewnianego. Wzmocnienie zespołem belek podłużnych z wieszakami i wspornikami. Belki środkowe oparte o wewnętrzne słupy. Słupy zlokalizowane bezkolizyjnie z funkcją budynku.
 • Wzmocnienie konstrukcji mocowania reklam

  Lokalizacja: Łódź
  Powierzchnia: 300 m2
  Rok realizacji: 2017
  Wzmocnienie konstrukcji ze względu na braki nośności przy ścinaniu oraz odkształcenia poprzeczne. Montaż strzemion, kotwienie, wykonanie cokołów, uszczelnienie.
 • KnightFrank Sp. z o.o.

  Lokalizacja: Hala magazynowa. Warszawa, ul. J.Olbrachta 94.
  Powierzchnia: 1000 m2
  Rok realizacji: 2009
  Hala magazynowa o powierzchni 1000 m2.
  Projekt budowlany, ekspertyza konstrukcyjna, projekt wykonawczy, kierownik budowy.
 • Intrack Polska Sp. z o.o

  Lokalizacja: Hala warsztatowa. Wolica k. Janek.
  Powierzchnia: 1 000 m2
  Rok realizacji: 2009
  Hala warsztatowa o powierzchni 1 000 m2.
  Projekt budowlany i wykonawczy usunięcia słupów wewnętrznych hali. Współpraca przy realizacji.
 • Elektra S.J

  Lokalizacja: Hala magazynowa. Zielonka.
  Powierzchnia: 350 m2
  Rok realizacji: 2010
  Hala magazynowa o powierzchni 350 m2.
  Projekt budowlany, ekspertyza techniczna, projekt wykonawczy, kierownictwo i prowadzenie budowy.