Wzmocnienia i przebudowy konstrukcji

Wychodząc naprzeciw potrzebom Inwestorów oferujemy usługi Wykonawcze.

Nasza ekipa posiada doświadczenie przy wykonywaniu prac budowlanych w funkcjonujących budynkach (serwerownie, drukarnie, budynki biurowe, etc.)

Modernizacje konstrukcji, wzmocnienia, przebudowy często są realizowane w pracujących obiektach bez zakłócania procesów produkcyjnych, przy pełnej koordynacji z Inwestorem. Zapewniamy wysoką kulturę pracy oraz spełnienie wymagań formalnych przy pracach budowlanych.

Stosujemy rozwiązania:

- wzmocnienia przez zastosowanie elementów stalowych rozporowych, sprężanych, wyporowych. Elementy wykonane ze stali o wysokiej wytrzymałości

- w technologii taśm węglowych CFRP

- zabezpieczenia p. poż. wykonanych wzmocnień

Zapewniamy pełny nadzór kierownika budowy i projektanta przy prowadzonych pracach oraz wsparcie techniczne Inwestora na każdym etapie realizacji.

Każdą realizację wykonaliśmy w ustalonym w harmonogramie terminie oraz bez żadnych kosztów dodatkowych. Było to możliwe dzięki bardzo dokładnemu zapoznaniu się z tematem, skrupulatnemu kosztorysowi oraz rozpoznaniu możliwych problemów i zagrożeń podczas realizacji.

Zlecając nam wykonanie zadania inwestycyjnego Inwestor ma wszystko prowadzone w jednym ręku, od projektu (ekspertyzy) do efektu – wykonania prac.